Stačí si vybrať čas, zarezervovať gril a hostina medzi oblakmi sa môže začať.

Nápoveda

 

Ako rezervovať Grillpoint

1) Pre prezeranie dostupných Grillpointov bez úmyslu rezervácie nepotrebujete byť prihlásení.
2) Pokiaľ chcete vykonať rezerváciu a máte už vytvorený účet, prihláste sa do systému. V opačnom prípade vykonajte najprv bezplatnú registráciu, kde uvediete svoje kontaktné údaje.

 • Je nutné zapísať svoje skutočné údaje, pretože nám slúžia pre priamy kontakt s Vami.

 

3) Vyberte si Grillpoint, ktorý chcete rezervovať.
4) Pozorne si prečítajte prevádzkový poriadok. V prípade jeho nedodržania Vám budú zablokované ďalšie rezervácie.
5) Zvoľte dátum a čas rezervácie.
6) Rezervujte!
7) V "Moja Rezervácia" máte prehľad o Vašich aktívnych rezerváciách, ktoré môžete okrem iného aj zrušiť a uvoľniť tak miesto iným záujemcom.

 • Dátum a čas vytvorenej rezervácie sa už nedá zmeniť. Rezerváciu možno iba zrušiť a vytvoriť novú.
 • Pri zrušení rezervácie sa rezervačný poplatok nevracia (ak sa rezervačný poplatok za Grillpoint platí)
 • Po aktivácii Grillpointu alebo po skončení aktívnej rezervácie bude záznam o rezervácii v "Moja rezervácia" automaticky zmazaný. (Zobrazujú sa len aktívne rezervácie)

 

Čo sa stane po uložení rezervácie v systéme (rezervácia s poplatkom)


1) Obdržíte email s potvrdením rezervácie a s pokynmi k platbe.

 • Platba sa uskutočňuje prostredníctvom online platobnej karty a musí byť uskutočnená do 48 hodín, inak bude rezervácia zrušená.

 

2) Po úspešnom zaplatení dostanete email s potvrdením platby. V emaile budete mať uvedený aktivačný a deaktivačný kód pre aktiváciu a deaktiváciu Grillpointu.

  

Čo sa stane po uložení rezervácie v systéme (rezervácia bez poplatku)


1) Obdržíte email s potvrdením rezervácie. V emaile budete mať uvedený aktivačný a deaktivačný kód pre aktiváciu a deaktiváciu Grillpointu.

 

 

Ako aktivovať a zapnúť Grillpoint


1) Pol hodiny pred začiatkom rezervácie obdržíte prostredníctvom SMS opäť aktivačné a deaktivačné kódy. Sú to rovnaké kódy, ktoré ste dostali už skôr emailom.
2) Aktiváciu Grillpointu vykonáte odoslaním aktivačného kódu (ACTxxx) podľa obdržaných inštrukcií a alebo aj online v "Moja rezervácia" v čase rezervácie.

 • Aktiváciu možno vykonať z akéhokoľvek telefónneho čísla.
 • Aktivačný kód je možné odoslať najskôr 30 minút pred začiatkom rezervácie. Grillpoint bude automaticky aktivovaný až v čase rezervácie a nie skôr.
 • Komunikačné oneskorenie môže trvať 1-10 minút v závislosti na polohe Grillpointu. Preto aktivačnej SMS odošlite skôr než je čas vašej rezervácie.

 

3) Stlačením tlačidla zapnete Grillpoint.

 • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenú prevádzkovateľom (obyčajne cca. 300 ° C) počas 30 minút než sa ohrievanie z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Grillpoint zostáva však stále aktivovaný. Pre pokračovanie ohrievacieho cyklu opäť stlačte tlačidlo.
 • Ohrievanie možno ručne vypnúť podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd. Grillpoint zostáva aktivovaný. Pre spustenie opätovného ohrievania stlačte tlačidlo.

 

 

Ako vypnúť Grillpoint


1) Ak pridržíte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, ohrievanie sa vypne. Grillpoint zostáva aktivovaný.
2) Ohrievanie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne po 30 minútach. Grillpoint zostáva aktivovaný.
3) Odoslaním deaktivačného kódu sa Grillpoint automaticky vypne a nebude ho môcť už využiť. Rezervácia tým skončí a Grillpoint už nedá zapnúť.

 • Po dobu, čo je Grillpoint aktívny, zodpovedáte za jeho užívanie. Preto ak skončíte skôr, než máte koniec rezervácie, odošlite deaktivačný kód a vyhnete sa tým neoprávnenému používaniu (za prípadný neporiadok či vandalizmus v čase aktivovaného Grillpointu zodpovedá používateľ, ktorý rezerváciu vykonal).

 

4) Grillpoint sa automaticky deaktivuje po skončení rezervácie.

 

 

Rezervácia skončila, ale chcete ešte pokračovať v grilovaní


1) Rezerváciu si môžete predĺžiť vykonaním novej rezervácie štandardným spôsobom.
2) Myslite na to, že rezerváciu možno vykonávať iba pred začatím polhodinového intervalu. To znamená, že napr. V čase 8:06 môžete rezervovať najbližší čas 8:30. Ak chcete rezervovať čas už v 8:00, musíte rezerváciu vykonať najneskôr v 7:59. V prípade, že je vyžadovaný poplatok, môžete ho poslať aj po započatí neaktivované rezervácie.

 

Zrušenie rezervácie

 

1) Pre zrušenie rezervácie je nutné zaslať požiadavku na elektronickú adresu info@parkbbq.cz alebo info@publicgrills.com.

2) Pokiaľ je rezervácia zrušená, vracia sa iba pomerná časť ceny rezervácie, a to aj v prípade zlého počasia, zrušenia rezervácie omylom či iných dôvodov.

 

Zabudnuté heslo


Ak ste zabudli heslo k svojmu účtu, tu si ho obnovte